Omongane Wong Liwat

Bambang Nurcahyo Prastowo

Tenaga Pendidik di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM

Mail: prastowo@ugm.ac.id * Web: http://prastowo.staff.ugm.ac.id
Mobile: +62 811-2514-837 * CV singkat

Omongane Wong Liwat

Date: 20-08-17 03:20
Para sedulur lan kanca kabeh, yen sak mangsa-mangsa njenengan oleh kiriman berita, ujar-ujar, utawa katerangan babagan apa wae, sanajan isine kaya wangun-wanguna, nanging yen ora ana juntrunge, apike ora sah mbok gape, apa maneh melu-melu mbok sebarke nang kanca liyane. Jaman saiki akeh omongan wong liwat sing ndakik-ndakik nanging tanpa krasa ngemu racun kang bisa ngerusak kesehatan jiwa lan raga.

Cukup lah bisa dikatakan sebagai pendusta, seseorang yang mengatakan semua yang didengarnya (h.r. Muslim)

Kirim Komentar

Nama:
Website:

Ketik 032D di